Adopt Srebrenica Adopt Srebrenica Lideri Projekta Fondacija Aleksander Langer

Lideri Projekta
Fondacija Aleksander Langer
Tuzlanska Amica
Historija projekta Adopt Srebrenica Međunarodna sedmica 2011 Međunarodna sedmica 2010 11 juli Ne Zaboravimo Međunarodna sedmica 2009 Međunarodna sedmica 2008 Međunarodna sedmica 2007 O Srebrenici i o Bosni Kontakti Nagrada Alexander Langer 2015 - motivacija Alexander Langer
(52) (14) (26) (28) (1) adopt Srebrenica Group (6) as / Dozivite Srebrenica 2010 (3) Bz-Dayton -Meeting Trento 06-16 (15) Bz-Dayton Culture 06.17 (6) Bz-Dayton Eurac 15.06 (5) Bz-Dayton faces (10) Bz-Dayton Master Meeting 06.17 (13) Bz-Dayton Meeting with local institutions 06.16 (2) Bz-Dayton-Conference 06.17 (17) Internac. Sedmica 2008 (37) Internacionalna sedmica 2007 (9) Internacionalna sedmica 2014 (52) medunarodma sedmica 2008-2 (17) Medunorodna Sedmica 2011 (36) Srebrenica - Potocari 11.7.2007 (9) Srebrenica 11.7.2005 (9) Srebrenica 11.7.2005 (4) Srebrenica 11.7.2006 (6) srebrenica-mars mira 2010 (8) Tuzla 07.2006 (9) Tuzla- Modena City Ramblers (4) Tuzlanska amica (13)

Fondacija Aleksander Langer

Fondacija Aleksander Langer osnovana je 1999. godine zahvaljujući podršci pojedinaca, organizacija i institucija, a cilj joj je podrška pojedincima i grupama čije aktivnosti mogu doprinjeti da održe duh Aleksandera Langera živih misli i da nastavi sa njegovim društvenim, kulturnim i političkim angažmanom.
Zadatak Fondacije je da pronalazi riješenja koja se baziraju na solidarnosti, demokratiji i pravdi prema potrebama i konfliktima koji se mogu desiti u društvima; da promoviše i štiti građanskih prava pojedinaca i manjina od svake vrste diskriminacije bilo ekonomske, vjerske, rasne ili seksualne prirode; da promoviše refleksije i konkretne inicijative upućene ka ekološkoj konverziji ekonomije, rada i stila života.

Ovo su glavne aktivnosti Fondacije:

pro dialog