Writings of Alexander Langer

News

EUROMEDITERAN 2015 (8.5.2015.) ALEXANDER LANGER ZA ZAJEDNIČKI, MULTIETNIČKI ŽIVOT (24.12.2011.)

EUROMEDITERAN 2015

8.5.2015.

EUROMEDITERAN 2015

20 godina od genocida u Srebrenici,

u znak sećanja na Aleksander Langera

2.-11. Jula 2015.

Aleksander Langer je bio jedan od predstavnika u Evropskom parlamentu čiji je rad bio posvećen pravima manjina i ulozi Evrope u održavanju mira i promovisanju dijaloga. Posljednje godine svog života posvetio je zaustavljanju najrazornijih i najbolnijih posljedica rata na prostoru bivše Jugoslavije, u periodu od 1992. do 1995. god. Njegova smrt se desila samo nekoliko dana prije napada vojnih formacija bosanskih Srba na Srebrenicu, 11. Jula 1995.god, koji je za posledicu imao masovna ubistva više od 8000 muskaraca koji su se nadali utočištu u mjestu koje je trebalo biti sigurna zona zaštićena od strane UN-a.

Euromediteran 2015, koji će se održati u Tuzli i Srebrenici početkom Jula 2015.god, posvećen je sjećanju na taj događaj, kao i liku i misli Aleksandra Langera. Skup je posvećen medjunarodnom auditorijumu i prilika je za proučavanje, diskusiju kao i susret, gdje će učesnici imati priliku da izmjere udaljenost od juče do danas kao i da diskutuju o očekivanjima o Evropi koju bismo voljeli da zovemo našom.

Jedni od glavnih učesnika skupa biće mladi ljudi koji, od 2005.god, vode projekat ADOPT Srebrenica uz podršku Medjunardne mreže za Srebrenicu, promovisanu od strane Alexander Langer Fondacije. Rad grupe Adopt je inspirisan riječima Langera: izmiješana grupa „začetnika biljaka, posrijednika, graditelja mostova, skakača preko zidova i proširenja granica“. Oni već godinama rade na terenu radi stvaranja prostora za dijalog između različitih priča i tradicija u cilju poboljšanja budućnosti njihovog grada.

Langer je oduvijek definisao politiku kao umjetnost zajedničkog života, uvijek tražeći nova i kreativna rješenja za promovisanje dijaloga i uzajamnog uzdizanja. Počevši od njegove primarne misli možemo dodavati nove ideje i ohrabrenja za pogled na današnji život, iznad najbolnijih prepreka iz prošlosti.

Nadalje, zahvaljujući iskustvima kao što su Verona Forum za mir i Pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije, gdje su predstavnici civilnog društva iz ratom zahvaćenih Jugoslovenskih republika imali šansu da se susretnu i diskutuju, moguće je zamisliti načine kako zaustaviti najrazornije posljedice rata, kako ponovo povezati ljude, ili ublažiti najbolnije rane. U tom duhu, između 3. i 5. novembra 1994.god, Aleksandar Langer i Marijana Grandits su, uz podršku Foruma građana Tuzle, organizovali jedan od najvažnijih skupova podržanog od strane Verona Foruma u opsjednutoj Tuzli, pod naslovom „Je li moguća Evropa koja nije multikulturalna?“.

Prisećajući se najkritičnijih momenata u bliskoj istoriji Evrope, kao što su opsada Sarajeva ili užasni napadi na sigurne zone, možemo tražiti odgovore na krucijalna pitanja: u kojem obimu i formi je dozvoljeno umiješati se zarad pomoći žrtvama nasilja? Šta znači Evropljanima odgovornost za sudbinu drugih Evropljana?

Preuzimanje ove obaveze je bilo neophodno mnogo puta u savremenoj istoriji Evrope, od godina koje su prethodile Prvom svjetskom ratu, ali je danas još više važno, u svjetlu dešavanja u Siriji, Iraku, i bliže nama, u Ukrajini. Svim ovim pitanjima djelo i misao Aleksander Langera još uvijek nudi bitnu osnovu za inovativna razmatranja. Euromediteran 2015 će pružiti šansu da se suočimo sa ovom i mnogim drugim temama iz različitih perspektiva.

Program (u izradi)

Početni sastanak će se održati 2.jula u Bolcanu, gradu gdje je Aleksander Langer živio i sprove u djelo svoje ideje u svakodnevnom životu. Od 3.-5.jula skup će se održavati u Tuzli gdje su 1994.god održani Verona Forum za mir i pomirenje u bivšoj Jugoslaviji, kao znak otvorenosti Tuzle čak i u najmračnijim trenucima rata. Između 6. i 8.jula treninzi i skupovi će se održati u Sarajevu a na temu lokalnih dešavanja. Zaključni dio će se održati u Srebrenici u danima oko 11.jula, dana kada će se pokopana tijela žrtava genocida identifikovana prethodne godine.

Organizatori ovog dogadjaja su Fondacija Alexander Langer, asocijacija Tuzlanska Amica, Forum Građana Tuzle i grad Tuzla.

pro dialog